MUDr. Martin Jankovich PhD.

MUDr. Martin Jankovich PhD.

Urológia

Pôsobí v klinike: Most pri Bratislave, Urologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava
Prax: 11 rokov
Jazyky: anglicky, nemecky

Predstavenie:

 • 1995-2003 8-ročné gymnázium
 • Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 821 04 Bratislava
 • 2003-2009 vysokoškolské – odbor všeobecná medicína
 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Špitálska 24, 813 72 Bratislava
 • 2014 špecializačná skúška v odbore urológia
 • 2010-2019 externé doktorandské štúdium – odbor urológia
 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Špitálska 21, 813 72 Bratislava

Prax:

 • 2009-2014 lekár
 • 2014-trvá lekár so špecializáciou
 • Urologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava

Zahraničné stáže:

 • 2006 Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Cięncias Médicas

Klinické štúdie (participácia):

 • Phase III - BESIDE (905-EC-12)

Referencie


Kontakty


Adresa, Bratislava

Adresa, Levice


Klinika Most pri Bratislave +421 2 210 264 10
Klinika Levice +421 903 463 425