MUDr. Milan Papcun

MUDr. Milan Papcun

Gynekológia

Pôsobí v klinike: Most pri Bratislave, Gynekologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava, Ružinov
Prax: 42 rokov
Jazyky: anglicky, nemecky, rusky

Predstavenie:

  • 1972-1978 vysokoškolské štúdium – odbor všeobecná medicína
  • Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Špitálska 24, 813 72 Bratislava
  • 1982 - atestácia I. stupňa z odboru „Gynekológia a pôrodníctvo“.
  • 1986 - špecializačná skúška v odbore Onkologická gynekológia
  • 1990 - atestácia II. stupňa z odboru „Gynekológia a pôrodníctvo“.

Prax:

  • 1978 - gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice s poliklinikou Bezručova 5, Bratislava
  • 1986 až 1989 pracoval ako vedúci lekár Poliklinického oddelenia klinickej onkológie v Nemocnici s poliklinikou Ružinov v Bratislave
  • od 1989 nastúpil do funkcie ordinára pre onko-gynekológiu v Nemocnici s poliklinikou Ružinov v Bratislave
  • od 2018 je odborným garantom na Klinike jednodňovej chirurgie Mediklinik v Moste pri Bratislave.

Zahraničné stáže:

  • 1994 absolvoval študijný pobyt vo Veľkej Británii v „Birmingham and Midland Hospital for Women“, kde získal ďalšie nové poznatky v oblasti antikoncepcie a onko-gynekologickej operatíve

Referencie


Kontakty


Adresa, Bratislava

Adresa, Levice


Klinika Most pri Bratislave +421 2 210 264 10
Klinika Levice +421 903 463 425