MUDr. Jana Bašňáková

MUDr. Jana Bašňáková

Urológia

Pôsobí v klinike: Most pri Bratislave, Klinika pediatrickej urológie, NÚDCH - Kramáre
Tudás: 12 rokov
nyelvek: anglicky, nemecky

Predstavenie:

  • 2002-2008 vysokoškolské – odbor všeobecná medicína
  • Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Špitálska 24, 813 72 Bratislava
  • Klinika pediatrickej urológie, NÚDCH - Kramáre, Limbová 1, Bratislava 
  • 2018 - Špecializačná skúška - atestácia v odbore „Urológia“

Prax:

  • Od 2008 - Klinika pediatrickej urológie, NÚDCH - Kramáre, Limbová 1, Bratislava 

Referencie


Kapcsolatok


Most pri Bratislave - Pri Tureckom kopci 5
Levice - 29. Augusta 2


Klinika Most pri Bratislave +421 2 210 264 10
Klinika Levice +421 903 463 425