MUDr. Peter Maresch CSc.

MUDr. Peter Maresch CSc.

Odborný garant - ortopédia

Pôsobí na klinike: Mediklinik Most pri Bratislave
Tudás: 50 rokov
nyelvek: Slovensky, Anglicky, Nemecky

Vzdelanie:                               

 • 1969    ukončenie štúdia Lekárska fakulta UB, Bratislava
 • 1974    kvalifikačná atestácia 1. stupňa z odboru Ortopédia
 • 1980    kvalifikačná atestácia 2. stupňa z odboru Ortopédia
 • 1996   vedecká hodnosť CSc.

Prax: 

 • 1963 - 1987        Ortopedické odd., Nemocnica Bojnice, otopéd, zástupca primára ortopedického odd. od 1984
 • 1987 - doteraz    I. ortopedicko - traumatologická klinika LFUK, UN Bratislava
 • 1990 - 2007        zástupca prednostu ortopedickej kliniky
 • 1990                    člen skúšobnej komisie špec. ortopédia LFUK, Bratislava
 • 1999                    krajský odborník pre ortopédiu ZSK
 • 2000 - 2012.      hlavný odborník MZ SR pre odbor ortopédia

Odborné publikácie a prednášky                                 

 • autor 72 článkov v odborných periodikách 
 • vyše 250 prednášok na odborných podujatiach

Člen  :   

 •  člen výborov: SOTS, SOMOK, SLS, SLK
 •  člen redakčnej rady odborných časopisov: Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca Rheumatologia

Kapcsolatok


Most pri Bratislave - Pri Tureckom kopci 5
Levice - 29. Augusta 2


Klinika Most pri Bratislave +421 2 210 264 10
Klinika Levice +421 903 463 425