MUDr. Zuzana Galovičová

MUDr. Zuzana Galovičová

Dermatológia

Pôsobí na klinike: Mediklinik Most pri Bratislave
nyelvek: slovenský jazyk, nemecký jazyk

Vzdelanie:

  • 1984 ukončená IV. Základná škola v Bánovciach nad Bebravou
  • 1984- 1989 maturitou ukončené Gymnázium v Bánovciach nad Bebravou
  • 1989- 1995 vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave

Prax: 

  • 9/1995- 2007 zamestnaná ako sekundárny lekár kožného oddelenia  a ambulancie Nemocnice ministerstva obrany, Bratislava
  • 5/1998 som získala špecializáciu v odbore dermatovenerológia
  • 2007-2017 neštátna dermatovenerologická ambulancia Ružinovská poliklinika , Bratislava
  • Od 2017 – neštátna dermatovenerologická ambulancia, Bratislava
  • 2017- 2/ 2021 ako ambulantný lekár a garant spoločnosti Royalderm s.r.o. , Bratislava

Kapcsolatok


Most pri Bratislave - Pri Tureckom kopci 5
Levice - 29. Augusta 2


Klinika Most pri Bratislave +421 2 210 264 10
Klinika Levice +421 903 463 425