MUDr. Boris Ševcech PhD.

MUDr. Boris Ševcech PhD.

Fyzioterapia

Pôsobí na klinike: Mediklinik Most pri Bratislave
Tudás: 24 roky
nyelvek: slovenský, anglický jazyk

Špecializácia: 

  • 1992- 1998 štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Bratislava
  • 2003 atestačná skúška všeobecná chirurgia I.stupňa
  • 2005 atestačná skúška úrazová chirurgia
  • 2015 atestačná skúška ortopédia
  • 2021 ukončené doktorandské štúdium LF UK- PhD

Prax:

  • 1998- 2005 lekár odd. úrazovej chirurgie UN sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
  • r. 2006 lekár na II. ortopedicko- traumatologickej klinike LF UK a UNB, Bratislava- Petržalka
  • člen Slovenskej ortopedicko- traumatologickej spoločnosti
  • publikačná a prednášková činnosť doma ja v zahraničí

Kapcsolatok


Most pri Bratislave - Pri Tureckom kopci 5
Levice - 29. Augusta 2


Klinika Most pri Bratislave +421 2 210 264 10
Klinika Levice +421 903 463 425