MUDr. Slavomír Straka

MUDr. Slavomír Straka

ORL - otorinolaryngológia

Pôsobí na klinike: Mediklinik Most pri Bratislave, Mediklinik Levice
Prax: 31 rokov
Jazyky: Slovensky, Anglicky, Taliansky jazyk

Vzdelanie:                               

 • 1992    1.Lékařská fakulta UK v Prahe, odbor všeobecné lekárstvo
 • 1996    Špecializácia I.stupňa v odbore otorinolaryngológia
 • 2000   Špecializácia II.stupňa v odbore otorinolaryngológia
 • 2015    Špecializácia v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie

Prax

 • 1992 - 1997  sekundárny lekár ORL oddelenie FNsP J.A.Reimana v Prešove
 • 1997 - 2003  zástupca primára ORL oddelenie FNsP J.A.Reimana v Prešove
 • 2003 - 2022      primár Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku FNsP J.A.Reimana
 • 2011 -2012    námestník riaditeľa FNsP pre LPS FNsP J.A.Reimana v Prešove

Odborné aktivity (Externý učiteľ)

 • 1998/1999  Stredná zdravotná škola,  predmet „Somatológia“
 • 2000 - 2003  Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity,  študijný odbor Špeciálna pedagogika 
 • predmety „Otorinolaryngológia a foniatria“ a „Audiológia“
 • 2002/2003  Stredná zdravotná škola,  predmet „Zdravie a klinika chorôb“
 • 2006 - 2015  Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity, predmet Vybrané kapitoly z ORL

Účasť na odboných podujatiach, školeniach a kurzoch : 1994 - 2022

 • Účasť na 25 kongresoch na Slovensku a 7 kongresoch v zahraničí
  • z toho 21x aktívna účasť – prezentácia (2x v zahraničí)
 • Odborné semináre a vedecko-pracovné schôdze – 146 prednášok + 57x pasívna účasť
 • Chirurgické kurzy na Slovensku a v zahraničí (operácie uší, nosa, PND, štítnych žliaz) – 38x
 • Organizátor podujatí:
  • národný ORL kongres s medzinárodnou účasťou – v r.1999
  • Prešovský regionálny ORL deň – od r.2000, každoročne
  • 2008 – Reimanove dni v Prešove
  • okresné, krajské aj celoslovenské ORL odborné semináre
  • medziodborové semináre – s neurológmi, oftalmológmi, alergológmi, onkológmi...
  • národný ORL kongres s medzinárodnou účasťou  + 40.Reimanove dni – v r.2012
  • slávnostný kongres pri príležitosti 70.výročia vzniku ORL oddelenia v Prešove

Účasť klinických štúdiách

 • 2006. Školenie „Správna klinická prax (Good Clinical Practice Guidelines)“, Benátky
 • 2006/2007  - Hlavný skúšajúci: Aktívne kontrolované klinické skúšanie bezpečnosti a tolerancie MP03-33 u pacientov s chronickou alergickou alebo nealergickou rinitídou – fáza III
 • 2008  -  Hlavný skúšajúci: Klinické skúšanie podľa protokolu FFU111439 – dvojito zaslepená randomizovaná štúdia o bezpečnosti a účinnosti intranazálneko kortikoidu u pacientov s chronickou alergickou celoročnou nádchou
 • 2019-2022  -  Hlavný skúšajúci: Klinické skúšanie podľa protokolu Sensorion – dvojito zaslepená randomizovaná štúdia u pacientov snáhlou poruchou sluchu

Funkcie

 • Krajský odborník v odbore Otorinolaryngológia pre Prešovský kraj
 • Člen odbornej pracovnej skupiny pre ORL na MZ SR – kategorizácia ÚZS

V minulosti:

 • Predseda odbornej sekcie ORL RLK Prešov
 • Vedecký sekretár Spolku lekárov v Prešove
 • Člen poradného zboru Kategorizačnej komisie pre ZP MZ SR

Ocenenie

 • Bronzová plaketa SLK za zásluhy o budovanie a rozvoj SLK  2018
 • Spolok lekárov v Prešove – Zlatá plaketa 2013
 • Dobrovoľný darca krvi: Strieborná plaketa (viac ako 20 bezplatných odberov)

Referencie


Kontakty


Most pri Bratislave - Pri Tureckom kopci 5
Levice - 29. Augusta 2


Klinika Most pri Bratislave +421 2 210 264 10
Klinika Levice +421 903 463 425