MUDr. Martin Jankovich PhD.

MUDr. Martin Jankovich PhD.

Urológia

Pôsobí v klinike: Mediklinik Most pri Bratislave
Prax: 11 rokov
Jazyky: Anglicky, Nemecky,

Vzdelanie:

  • Gymnázium L. Novomeského, Bratislava
  • 2003-2009  - vysokoškolské – odbor všeobecná medicína Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava
  • 2014 - atestácia v odbore urológia
  • 2010-2019 -  externé doktorandské štúdium – odbor urológia, Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Prax:

  • 2009-2014-  lekár
  • 2014- súčasnosť - lekár so špecializáciou
  • Urologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava

Zahraničné stáže:

  • 2006 Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Cięncias Médicas

Klinické štúdie (participácia):

  • Phase III - BESIDE (905-EC-12)

Referencie


Kontakty


Most pri Bratislave - Pri Tureckom kopci 5
Levice - 29. Augusta 2


Klinika Most pri Bratislave +421 2 210 264 10
Klinika Levice +421 903 463 425